Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 06 2013

lovehatetragedy
11:14

Uwielbiam pisać z ludźmi, którzy odpisują z niewyobrażalną prędkością. Czuję wtedy, że naprawdę chcą ze mną rozmawiać.

 

Reposted fromnexxt nexxt viaforeveryoung foreveryoung
lovehatetragedy
11:13
1557 d53c 390
Reposted fromstylte stylte viacouples couples
lovehatetragedy
11:12
6697 3e61 390

February 17 2013

lovehatetragedy
00:01
0898 101a
Reposted frombusia busia viazonakmicica zonakmicica
00:00
4059 e826 390
Reposted frominsanedreamer insanedreamer

February 16 2013

23:58
4262 240c 390
Reposted fromamatore amatore viainsanedreamer insanedreamer
lovehatetragedy
23:54
4383 3130 390
Reposted frompiksele piksele viainsanedreamer insanedreamer
lovehatetragedy
23:52
4006 99d7 390
Reposted fromnexxt nexxt viainsanedreamer insanedreamer
lovehatetragedy
23:43

... zaczęliśmy się dotykać spojrzeniami.

— STRACHY NA LACHY
Reposted fromIriss Iriss viathisonedesire thisonedesire
lovehatetragedy
23:41
6738 11ce 390
lovehatetragedy
23:40
lovehatetragedy
23:37
3064 3495 390
Reposted frommyfitnessinspiration myfitnessinspiration vialaj laj
lovehatetragedy
23:36
2965 047a 390
Reposted frommyfitnessinspiration myfitnessinspiration vialaj laj
lovehatetragedy
23:36
0610 4f4b 390
Reposted fromDoopamina Doopamina viahelpmeimhungry helpmeimhungry
lovehatetragedy
23:33
7009 df3f 390
Reposted fromrisky risky viagorzkiewspomnienia gorzkiewspomnienia
lovehatetragedy
23:31
9181 016e 390
Reposted fromzupazazjii zupazazjii viazonakmicica zonakmicica
lovehatetragedy
23:28
lovehatetragedy
23:28
7030 4af4 390
Reposted fromnaasty naasty viaszydera szydera
lovehatetragedy
23:26
Ludzie mają wrodzony talent do wybierania właśnie tego, co dla nich najgorsze.
lovehatetragedy
23:25
Trochę mnie przeraża, że to moje życie i że to ja mam coś z nim zrobić.
Reposted fromKret Kret viaCannonball Cannonball
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl